Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník

Prihlásenie

Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42

Pondelok 30. 5. 2016
Počet návštev: 655503

Vitajte na stránkach našej školy

 

...aby bolo Vaše dieťa šťastné a spokojné, ponúkame mu pomoc pri náprave reči a poruchách učenia...

Novinky